ما ارتباطات شما را متحول می کنیم

سرویسی پایدار و مطمئن

با بیش از 17 سال سابقه خدمت رسانی

خدمات ارتباطات ثابت ماهواره ای

خدمات ارتباطات متحرک ماهواره ای

خدمات ارتباطات اینترنت اشیـاء

مشتری مداری

تجهیزات مدرن

دارای مجوز SAP

فلسفه وجودی شرکت فن آوا ماهواره:

 

برقراری ارتباط امن و پایدار

 

شرکت فن آوا ماهواره، یکی از اولین بنیان گذاران
و سرمایه گذاران صنعت SAP در کشور به شماره می رود.

 

خدمات ارتباطات متحرک

ارتباطات متحرک و تجهیزات آنتن متحرک 

  • دریایی
  • هوایی
  • ریلی
  • زمینی
  • مشتریان خاص
  • نقشه برداری

همکاری با ما

لطفا رزومه خود را به منظور همکاری در بخش های بازرگانی،مالی و کارشناس فنی به آدرس jobs@fanavasat.com ارسال فرمایید.