فن آوا ماهواره
// چرا ما را انتخاب کنید

نصب، راه‌اندازی و مدیریت بزرگترین شبکه ماهواره‌ای یکپارچه کشور

شرکت فن آوا ماهواره با هدف ارتقای کیفی خدمات خود درزمینه ارائه راهكارها و سرویس‌های نوین ارتباطی، شبكه و ارزش‌افزوده، مشتری مداری و ارتقای جامع و مداوم کیفیت را به‌ عنوان اصل بنیادی خود دانسته و پیروی از آن را ضامن پایداری و گسترش خدمات خود می‌داند.

تجربه

تیم بزرگ ما از سال 1382 مشغول به فعالیت است.

پشتیبانی

مشتری مداری و پشتیبانی 7/24 باور اصلی ما در مجموعه فن آوا ماهواره است.

+
مشتریان فعال
+
پروژه های انجام شده
+
مشاوران تیم
+
سالهای باشکوه
// ارکان راهبردی
چشم انداز شرکت فن آوا ماهواره تبدیل شدن به انتخاب اول ذینفعان ارتباطات ماهواره ای حداقل در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی می باشد. با تکیه بر برنامه ریزی دقیق، توانایی های داخلی و دانش فنی که از ۱۵ سال فعالیت علمی و عملی حاصل شده است، امید است که تا پایان سال ۱۴۰۰، به انتخاب اول مشتریان ماهواره ای در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برسیم.