تاریخ انتشار:
16 خرداد 1396
دسته بندی:
ایده ها / فناوری
سازمان مشتری:
کیان وب
شرک حفاری شمال

شرح پروژه:

پروژه ارتباطات دکل ها و کمپ های شرکت حفاری شمال در بیش از 20 نقطه در ایران