تاریخ انجام:
-
نوع پروژه:
ارتباطات ماهواره ای
سازمان مشتری:
شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران

شرح پروژه

پروژه ارتباطات ماهواره ای سامانه هوشمند سوخت، جهت برقراری ارتباط جایگاه های سوخت در بیش از 300 نقطه در ایران.