شرح پروژه شرکت پترو اوریم کیش

تامین پهنای باند SCPC و ارتباط لینک های مبتنی بر هاب

منتشر شده:
15 اردیبهشت 1399
دسته بندی:
طراحی / توسعه
مشتری:
شرکت پترو اوریم کیش