تاریخ اجرا:
20 فروردین 1395
دسته بندی:
طراحی / پیاده سازی
سازمان مشتری:
ایرانسل
ایرانسل

شرح پروژه

طراحی و اجرای سامانه ارتباط ماهواره ای و ارائه کننده خدمات ارتباطی به بیش از 1000 روستا در سطح کشور از طریق ماهواره