تاریخ اجرا:
12 بهمن 1396
دسته بندی:
توسعه
سازمان مشتری:
بانک انصار
بانک انصار

شرح پروژه بانک انصار

پروژه ارتباطات شعب ثابت و متحرک بانک انصار در بیش از 400 نقطه در سراسر کشور.